Het Museum

Hoe het begon

Drijvende kracht achter het museum is de heer René Pas. Al ruim veertig jaar is hij een fervent verzamelaar van weegschalen, een hobby die is voortgekomen uit zijn werk. Via zijn bedrijf in weegschalen vergaarde hij steeds meer bijzondere exemplaren. Hij werd lid van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (GMVV) en zijn verzameling maten en gewichten groeide door. In 1985 kwam hij op het idee om een museum in Naarden te beginnen.

René Pas en de heer H. Buter hadden dezelfde hobby. Samen hebben zij in 1991 een Stichting opgericht met als doel beide verzamelingen onder te brengen in een museum. De eerste kans voor het Spaanse Huis deed zich in dat zelfde jaar voor, helaas lukte het toen niet. Nu, twintig jaar later, is het wel gelukt. Enkele jaren geleden is de heer Buter overleden en heeft de heer Pas de collectie van de erven gekocht. De uitgebreide tentoongestelde collectie balansen, weegschalen, gewichten, lengte- en inhoudsmaten, en een bibliotheek en archief over wegen en meten is uniek in Nederland.     

Engelse gewichten

Drijvende kracht achter het museum is de heer René Pas. Al ruim veertig jaar is hij een fervent verzamelaar van weegschalen, een hobby die is voortgekomen uit zijn werk. Via zijn bedrijf in weegschalen vergaarde hij steeds meer bijzondere exemplaren. Hij werd lid van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (GMVV) en zijn verzameling maten en gewichten groeide door. In 1985 kwam hij op het idee om een museum in Naarden te beginnen.

Engelse gewichten

René Pas en de heer H. Buter hadden dezelfde hobby. Samen hebben zij in 1991 een Stichting opgericht met als doel beide verzamelingen onder te brengen in een museum. De eerste kans voor het Spaanse Huis deed zich in dat zelfde jaar voor, helaas lukte het toen niet. Nu, twintig jaar later, is het wel gelukt. Enkele jaren geleden is de heer Buter overleden en heeft de heer Pas de collectie van de erven gekocht. De uitgebreide tentoongestelde collectie balansen, weegschalen, gewichten, lengte- en inhoudsmaten, en een bibliotheek en archief over wegen en meten is uniek in Nederland.     

Het Spaanse Huis

Het rijksmonument waarin het Weegschaalmuseum gesitueerd is dateert uit de Middeleeuwen. Tot aan het begin van de zestiende eeuw heeft het huis waarschijnlijk dienst gedaan als kerk van het naastgelegen gasthuis, daarna werd het een stadhuis.

Het gebouw staat ook wel bekend als ‘Het Spaanse Huis’ en verwijst daarmee naar de gruwelijke gebeurtenis uit 1572 waarbij een groot deel van de bevolking van Naarden werd uitgemoord.

Op 1 december dat jaar werden ongeveer 700 inwoners van Naarden onder valse voorwendselen naar het voormalige stadhuis gelokt. De inwoners van Naarden zouden de vredesvoorwaarden te horen krijgen. In plaats daarvan werden zij op een brute wijze door de Spaanse troepen vermoord.

Vervolgens werd de stad geplunderd en in brand gestoken, van het stadhuis bleef weinig over. De drie tableaus op de voorgevel verwijzen naar deze gebeurtenis.

Het Spaanse Huis werd opnieuw opgebouwd in 1615 en deed vanaf dat moment dienst als waag. In 1809 werd het gebouw in gebruik genomen door Franse troepen en in 1813 werd het omgebouwd tot garnizoensbakkerij. De ovens, waarin maar liefst 1000 broden per dag gebakken werden, herinneren aan deze tijd.

Van 1924 tot 1992 was het Comeniusmuseum hier gevestigd. Na een periode van twintig jaar heeft het Spaanse Huis opnieuw een museale functie.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Jaarverslag 2019

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het Weegschaal Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN nr.: 0098.22.197

Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Jaarverslag 2019

Op onderstaande link kunt U het jaarverslag en het jaarrapport 2019 inzien.

Stichting Weegschaal Museum Naarden Jaarverslag 2019

Jaarrapport 2019 Weegschaalmuseum

Sponsoren

  • VLW – Vereniging Leveranciers van weegapparatuur. (Onderdeel van “Het Instrument”). De VLW (Vereniging Leveranciers van Weeginstrumenten) is opgericht als voortvloeisel uit het overlegplatform wegen dat in de jaren ’80, gezamenlijk met het toenmalige IJkwezen, was opgezet.

           https://fhi.nl/weeginstrumenten/

VLW-logo
  • GMVV – Gewichten en maten verzamelaars vereniging.

           https://www.gmvv.org/

GWVLOGIO