Turfpoortstraat 27 1411 ED Naarden   Stip   Tel. 035 – 5447153
Gevestigd in Het Spaanse Huis
Facebook
Mededelingen

Educatie/Slinger

Slinger van Foucault in de Grote Kerk van
Naarden

 

Mogelijk gemaakt door het WeegschaalMuseum

en de Vereniging Vestingstad Naarden.

 

 

Samenvatting
De slinger van Foucault laat in een gesloten ruimte zien dat de aarde om haar as
draait van West naar Oost (gezien van boven de noordpool, linksom tegen de
klok in en gezien van boven de zuidpool, rechtsom met de klok mee). De lange
slinger met het zware gewicht aan een dunne draad behoudt, ten opzichte van
de sterren, haar slingerrichting. Het bevestigingspunt van de slinger geeft
onvoldoende houvast om de draaiing van de aarde over te brengen op de
slinger. Als de slinger op de noordpool is opgesteld en de as van de slinger
samenvalt met de draaias van de aarde, ziet de toeschouwer, die ongemerkt
met de aarde linksom onde de slinger door meedraait, het slingervlak rechtsom
draaien en wel 360° per 24 uur. Als de slinger op de evenaar is opgesteld en de
as van de slinger loodrecht op de draaias van de aarde staat, neemt de aarde de
slinger mee en draait niet onder de slinger door. De toeschouwer ziet daarom
geen draaiing. Opgesteld tussen noordpool en evenaar draait de aarde een
beetje onder de slinger door, maar neemt de slinger ook een beetje mee. De
toeschouwer ziet het slingervlak steeds langzamer naar rechts draaien naarmate
de slinger dichter bij de evenaar staat. In Naarden lijkt het slingervlak in één uur
12 graden te draaien.

 

Link naar PDF Uitleg Slinger van Foucault.